Използвайте този e-mail адрес ако се нуждаете от информация относно продуктите, предлагани от магазини "Биг Шоп" или за да ни дадете Вашето мнение или предложения относно нашата компания, магазини и продукти.

e-mail info@bigshop-bg.com
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС и СКЛАДОВА БАЗА
гр. Варна - 9000
ПЗ. "МЕТРО", офис сграда "Конструмат", ет.2
п.к. 419, Централна поща
тел.: ++359/52/309 090
info@bigshop-bg.com
Виктор Василев
Управител
тел.: ++359/52/309 090
vv@bigshop-bg.com

Магдалена Митева
Търговски Мениджър

тел.: ++359/52/309 090

it@bigshop-bg.com

office@bigshop-bg.com

Диляна Русакиева
Счетоводител
тел.: ++359/52 307 570
account@bigshop-bg.com
Иван Георгиев
Национален мениджър
гр. София
тел.: ++359 2 981 13 52
sofia@bigshop-bg.com